Bofkont - DLP, Depressie-elpee van Hans Dorrestijn

Hans Dorrestijn

Bofkont was de eerste LP die er van me werd uitgebracht. Ik had nog geen halfjaar optreedervaring en mijn muziek bungelde van klassieke akkoordjes aan elkaar hoewel ik in het Drinklied opmerkelijke hoogten van eenvoud bereikte. Voorts was ik behept met een afgrijselijke piepstem die de dramatische inhoud van mijn liederen om zeep hielp.
De opname vond plaats in een klein zaaltje in Bellevue, het publiek bestond uit bij elkaar gebedelde vrienden en kennissen en de piano die Phonogram voor me had gehuurd zou op een veiling niet meer dan f 35,- hebben opgebracht.
Jammer, jammer van mijn piepstem, de gammele piano en de gebrekkige muziek, want een tekst als 'Lente' schrijf je maar 1 keer in je leven.

Tekst en muziek: Hans Dorrestijn, uitgezonderd lied:
7: H. Dorrestijn/N. Spaans/G. Luyters, 9: H. Dorrestijn/L van Rooyen,
13: H. Dorrestijn/M. Nijhoff en 14: H. Dorrestijn/G. Komrij.
Totale speelduur 42.7 minuten. Oorspronkelijk uitgebracht als LP in 1974.


De VPRO heeft de liedjes die ik in de loop van de jaren in het VPRO-radio-programma Het Gebouw als onderdeel van DPA (Dorrestījns Pers Agentschap) heb gezongen op een LP gezet en hem uitgebracht als een soort relatiegeschenk. De Depressie-LP is de enige plaat in mijn leven waarvan er veel verkocht werden (hij was dan ook heel goedkoop), maar omdat de VPRO geen winst mocht maken op het product werd de verkoop op een bepaald moment stopgezet.
Het voordeel van de Depressie-LP was de diepe somberheid, maar artistiek gezien was de grootste winst dat mijn stem door drank, echtscheiding en andere louteringen een halve octaaf gezakt was, zodat de dramatiek niet teniet werd gedaan door mijn schriele gepiep.
Helaas had men er technisch gezien, net als bij Bofkont, niet al te veel werk van gemaakt. Ook nu werd de LP opgenomen in een klein zaaltje, met publiek dat mijn werk al kende, zodat de lach niet erg spontaan klonk en de piano was misschien iets meer waard maar dat kwam voornamelijk door de devaluatie van de gulden.
Totale speelduur 45.4 minuten.
Oorspronkelijk uitgebracht als LP in 1987. CD: 2003.
Hummelinck Stuurman Producties.


CD 1 (Bofkont)
 1. Er zijn vrouwen zonder tal
 2. Bofkont
 3. Heel veel dank
 4. Lente
 5. Dromen
 6. Met een kluitje in het riet
 7. Jan Splinter
 8. Zwemmerslied
 9. De keukenprinses
 10. Liedje met lange stiltes voor beide seksen
 11. Spaans
 12. Liedje zonder woorden
 13. De troubadour
 14. De zwijgzaamheid
 15. Gtote zaal
 16. Drinklied

CD 2 (DLP, Depressie-elpee van Hans Dorrestijn)
 1. Leve de wanhoop
 2. Dorrestijns rondeel
 3. Conditie
 4. De oude brandweerman
 5. A. Jagerslied (1.32) Eendjes voeren (2.20)
 6. A. De bezorgde vader (2.30) B. Ging ome Jan maar dood (1.57)
 7. Moedervleklied
 8. DPA-berichten
 9. De lelijkheid IV
 10. Het anti-bescheidenheidslied
 11. A. Partner (0.19) B. Weemoedts herfstcantate (1.34)
 12. De telefoon
 13. Hunkering
 14. A. Onthouding (0.45) B. Huiselijke omstandigheden (0.12) C. Als kat en hond (2.58) D. In hoger sferen (0.30)
 15. A. De kerkhofganger (2.22) B. Enkele wangedrochten uit de natuur + Nooit nooit nooit neem ik een hond (4.02)