Bofkont - DLP, Depressie-elpee van Hans Dorrestijn